ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ.

Περιεχόμενα:
1. Ανοχή βίαιης συμπεριφοράς των γυναικών από τους συζύγους τους2.Η εκμετάλλευση του γεγονότος ότι οι γυναίκες φοβούνται να καταγγείλουν τους άντρες τους.3.Είδη βίας
.
 


4.Η ραγδαία αύξηση της κακοποίησης του γυναικείου φύλου στην χώρα μας.